Hem

Förmedlar kunskap om autism, adhd och psykisk ohälsa

jekum profilbild

Jennie Kumpula

Varmt välkommen till FOKUS NPF

Jag erbjuder föreläsningar, utbildningar och handledning inom npf och psykisk (o)hälsa

Hej och välkommen hit.

Jag är Leg. Sjuksköterska med specialistvidareutbildning i psykiatri. Jag är även mamma till två barn med npf. Jag arbetar som psykiatrisjuksköterska i kommunal vård och föreläser, utbildar och handleder stora delar av min arbetstid. Jag driver även FOKUS NPF där jag erbjuder föreläsning, utbildning och handledning till bland annat olika kommuner, regioner, intresseorganisationer och företag. Vid frågor, tveka inte att kontakta mig!

Jag har eget företag och F-skattesedel

Förmedlar kunskap om autism, adhd och psykisk ohälsa

Föreläsning

Önskar ni mer kunskap, förståelse och konkreta verktyg om autism och adhd? Jag ger föreläsningar om npf och psykisk ohälsa. Jag anpassar föreläsningarna efter målgruppen vilket kan vara anhöriga, vård- och omsorgspersonal och pedagoger och övrig skolpersonal.

Utbildning

De flesta har en del kunskap om första hjälpen vid fysisk skada. Många kan hjärt- och lungräddning. Desto färre känner sig trygga och vet vad de ska göra när någon blir psykiskt sjuk. Jag erbjuder utbildning i MHFA – Mental Health First Aid eller Första hjälpen till psykisk hälsa som den kallas på svenska. MHFA är en evidensbaserad utbildning som ger individen kunskap om hur man på bästa sätt kan hjälpa någon som mår dåligt. Utbildningen finns i tre versioner- barn/ungdom, vuxen och äldre.

Handledning

Jag anser att alla grupper som arbetar med andra människor, främst inom vård, omsorg och skola behöver handledning. Syftet med handledning är att stärka sina kunskaper och vidareutvecklas inom sitt yrke, att ta upp det som direkt eller indirekt påverkar de människor som vi arbetar med. Handledning låter oss reflektera och vidareutvecklas. Att vända på saker och ting och se det från olika perspektiv.


Recensioner

”En av de bästa utbildningarna jag gått på. Enkelt, lätt. Många aha-upplevelser trots att jag ändå visste mycket från början. Ett stort tack”

Personal från socialpsykiatrin

”Tack för en fantastisk föreläsning”!

Medarbetarna på allmänpsykiatrin i Ljungby

”Starkt engagemang, förstahandserfarenhet av ämnet, belysande om komplexiteten i problematiken”.

Personal från allmänpsykiatrin

Senaste från bloggen