Föreläsning

Jag föreläser både ur ett professionellt perspektiv i min roll som psykiatrisjuksköterska men också ur ett inifrånperspektiv i min roll som mamma till två barn med npf. Mitt mål är att utbilda, inspirera och ge förståelse för hur det kan vara att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vill ni boka en föreläsning? Jag anpassar föreläsningen efter ert önskemål. Föreläsningar kan ges som hel- eller halvdag eller med önskat antal timmar.

Föreläsning för anhöriga

Innan jag blev förälder hade jag många tankar kring hur mitt föräldraskap skulle vara. Hur jag skulle uppfostra mina barn, hur jag skulle stötta dem och hur vi skulle ha ett vanligt familjeliv, ni vet med mysfredagar och familjemiddagar. Det blev inte alls som jag tänkte. Vi lever inte det där ”vanliga” familjelivet. Vi behöver anpassa det mesta i vardagen.

Innan barnen började i skolan hade jag ingen tanke på att de kanske inte skulle klara av att vara där, ingen tanke på att skolan inte var anpassad för dem. Jag föreläser om hur det är att leva med npf i familjen, hur det är att bli ifrågasatt i sitt föräldraskap och hur ett annorlunda föräldraskap kan vara. Hur livet påverkas när barnen inte klarar gå till skolan. Hur det påverkar barnen, föräldrarna, arbetet och hela tillvaron. Jag vill förmedla hur man kan arbeta med acceptans för att själv orka med vardagen.

Föreläsning för vård- och omsorgspersonal

Jag har många års erfarenhet som psykiatrisjuksköterska inom både regional och kommunal vård och omsorg. Jag förmedlar vad autism, adhd och psykisk ohälsa är på ett lättsamt och lättförståeligt vis. Jag vill förmedla hur personal inom vård och omsorg kan få förståelse för varför en person klarar av vissa uppgifter en dag medan det nästa dag kanske inte går alls. Varför personen kanske får utbrott ”utan anledning”. Hur vi behöver arbeta med våra egna affekter (känslor) för att nå våra vårdtagare/brukare/patienter. Hur vi kan göra för att lugna ner situationen och hur vi ser och arbetar med personens styrkor istället för att fokusera på svårigheterna.

Föreläsning för pedagoger och övrig skolpersonal

Jag har lång erfarenhet av barn som inte klarar av att gå till skolan. Barn som har problematisk skolfrånvaro, som antingen bara går dit korta stunder eller kanske inte alls. Jag har två barn som har och har haft problematisk skolfrånvaro. De har båda velat gå till skolan men inte klarat av det. Vad fanns det för tecken innan de började stanna hemma från skolan? Kunde vi gjort något tidigare. Vilka framgångsfaktorer har vi hittat? Vad blev inte riktigt bra, vad kunde gjorts bättre?

Jag belyser de neuropsykiatriska diagnoserna, vad innebär det att leva med dem? Jag tar även upp frågan om varför det är så många fler som får diagnoser i dagens samhälle. Jag delar min kunskap om barn som inte klarar av att gå i skolan, barn som ofta har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa. Vi tänker oss ofta att lösningen på problemet är mer resurser i skolan och så kan det säker vara ibland. Jag ger dock tipps på vad skolan kan göra som inte kräver extra resurser och pengar.

Anpassad föreläsning

Har ni några andra önskemål om inriktning på föreläsningen så anpassar jag den gärna efter ert önskemål. Olika ämnen skulle kunna vara:

  • Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
  • Vad är adhd och autism?
  • Suicid och suicidprevention

Bokning

-För kontakt, bokning och prisuppgifter: Skicka ett e-mejl till jennie.kumpula@gmail.com eller ring mig på 070-3687913. Det går också bra att fylla i meddelandet här nedan.