Handledning

Jag anser att alla grupper som arbetar med andra människor, främst inom vård, omsorg och skola behöver handledning. Syftet med handledning är att stärka sina kunskaper och vidareutvecklas inom sitt yrke, att ta upp det som direkt eller indirekt påverkar de människor som vi arbetar med. Handledning låter oss reflektera och vidareutvecklas. Att vända på saker och ting och se det från olika perspektiv.

Jag har lång erfarenhet av handledning till LSS-boende, äldreomsorg, dagverksamhet/daglig verksamhet, boendestöd och socialpsykiatri.

Jag erbjuder handledning till vård- och omsorgspersonal med inriktning på psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag erbjuder även handledning till pedagoger, elevhälsa och skolpersonal med fokus på psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser och problematisk skolfrånvaro.

Handledningen kan vara regelbunden och följa en given personalgrupp eller som enstaka handledningstillfällen med berörd personal. Upplägget på handledningen kommer vi överens om tillsammans.

Vid önskemål om handledning är ni välkomna att kontakta mig.